Pom Pom Garland Kit

Pom Pom Garland Kit

1.00
White 1.jpg White.jpg

White Felt PomPom, 2.5 cm

from 0.50
Champagne Felt PomPom, 2.5 cm IMG_2589.jpg

Champagne Felt PomPom, 2.5 cm

from 0.50
Chocolate Felt PomPom, 2.5 cm Chocolate brown.jpg

Chocolate Felt PomPom, 2.5 cm

from 0.50
Bubble Gum Felt PomPom, 2.5 cm Bubblegum pink.jpg

Bubble Gum Felt PomPom, 2.5 cm

from 0.50
Apple Red Felt PomPom, 2.5 cm Apple red1.jpg

Apple Red Felt PomPom, 2.5 cm

from 0.50
Bright Orange Felt PomPom, 2.5 cm bright orange 1.jpg

Bright Orange Felt PomPom, 2.5 cm

from 0.50
Tangerine orange .jpg Tangerine orange.jpg

Tangerine Felt PomPom, 2.5 cm

from 0.50
Kelly Green Felt PomPom, 2.5 cm Kelly green.jpg

Kelly Green Felt PomPom, 2.5 cm

from 0.50
Hunter Green Felt PomPom, 2.5 cm Huntergreen1.jpg

Hunter Green Felt PomPom, 2.5 cm

from 0.50
Aqua Felt PomPom, 2.5 cm Aqua1.jpg

Aqua Felt PomPom, 2.5 cm

from 0.50
Magenta Felt PomPom, 2.5 cm IMG_2557.jpg

Magenta Felt PomPom, 2.5 cm

from 0.50
Grape Felt PomPom, 2.5 cm Grape1.jpg

Grape Felt PomPom, 2.5 cm

from 0.50
Slate grey 1.jpg Slate grey.jpg

Slate Grey Felt PomPom, 2.5 cm

from 0.50